Your browser does not support JavaScript!

                                

                                

【語文學習】
課程名稱 課程日期 課程節數/時數 訓練費用 課程時段 簡單介紹
106IPAS電動車機電整合工程師能力鑑定輔導班 2017/ 8月 起      

詳細資訊

2017-AITT-暑期 SAT & AP 美大學必備課程 2017007月 -2017/ 8月 24 / 8    

詳細資訊

106/06/19日語基礎會話J8班(初中級) 106.06.19-106.09.11 12/30 4,200元(不含書籍費) 週一19:00-21:30

詳細資訊

106/09/22實用電話英文 原106.06.23
延至106.09.22
1堂/6HR 3,000元 週五10:00-17:00

詳細資訊

106/07/03日語進階會話班II(中級) 106.07.03-106.09.18 12堂/30HR 4,200元(不含書籍費) 週一18:45-21:15

詳細資訊

106/07/04日語基礎會話J1班(初級) 106.07.04-106.09.19 12堂/30HR 4,200元(不含書籍費) 週二 19:00-21:30

詳細說明

106/07/04基礎發音與辨音技巧班 106.07.04-106.08.08 6堂/18HR 2,700 週一18:45~21:45

詳細資訊

106/06/21日語基礎會話J1班(初級 106.06.21-106.09.06 12堂/30HR 4,200元(不含書籍費) 週三19:00-21:30

詳細說明

106/07/09日語基礎會話J4班(初級) 106/07/09-106/09/24 12/30 4,200元(不含書籍費) 週日09:30-12:00

詳細說明

106/07/12日語基礎會話J4班(初級) 106/07/12-106/09/27 12/30 4,200元(不含書籍費) 週三19:00-21:30

詳細說明

106/07/21英文面試技巧班English Interview 106.07.21-106.08.25 6堂/18HR 課程費用:3,000元 週五 18:45~ 21:45

詳細說明

106/07/26英文文法一點通(基礎班) 106.07.26-106.09.21 12堂/36HR 5,590元(含教材) 週四18:45~21:45

詳細資訊

106/08/03日語基礎會話J1班(初級) 106.08.03-106.10.19 12堂/30HR 4,200元(含教材費) 週四19:00-21:30

詳細說明

印度語,文化與哲學 106.08.04-106.10.27 12堂/36HR 5500 18:30-21:30

詳細說明

106/08/07實用商業英文電子書信班-English for Email 106.08.07-106.09.11 6堂/18HR 3,750元(報名並完成繳費送教材) 週ㄧ18:45-21:45

詳細資訊

106/10/20 實用電話英文 106.10.20 1堂/6HR 3,000元 週五10:00-17:00

詳細資訊

2017英語國際系列-電子半導體傳產-英語國際人才培訓-預告中 每週 六 30小時 到 240小時 三萬 (30小時) - 八.八萬 (240小時)  

詳細資訊

加入粉絲-快訊隨時更新